Rafaëlgemeente

Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.  Efeze 3: 16-18

Zondag 16 juni 2019 Samenkomst om 10:00 uur  Daniël Koper Locatie: Haemstede Barger VMBO Koediefslaan 73 Heemstede ANBI

© 2019 Rafaëlgemeente Nehemia