bijbelkring

© 2018 Rafaëlgemeente Nehemia

Rafaëlgemeente

Maandtekst

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven.
En er is geen onderscheid.
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.  

Romeinen 3:22-24

Zondag 12 augustus 2018  Samenkomst 10:00 uur Locatie: Haemstede Barger VMBO Koediefslaan 73 Heemstede ACTIVITEITEN  AANBIDDINGSTEAM BIJBELKRING EVANGELISATIE GEBED PASTORAAT ZENDING BIJBELKRING Zie agenda