© 2017 Rafaëlgemeente Nehemia

Rafaëlgemeente Locatie: Haemstede Barger VMBO Koediefslaan 73 Heemstede

Maandtekst

Jezus bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij, eerstgeborene van
de doden,
om in alles
de eerste te zijn.
       

Kolossenzen
1:17,18

Zondag 26 november 2017 Samenkomst 10:00 uur CONTACTGEGEVENS CONTACT  CONTACTFORMULIER CONTACTGEGEVENS

Rafaëlgemeenschap NEHEMIA
IBAN NL04 INGB 0000370585

Contactgegevens
Bezoekadres: Koediefslaan 73 te Heemstede
Email: info@rafael-nehemia.nl