© 2018 Rafaëlgemeente Nehemia

Rafaëlgemeente

Maandtekst

Want Hij is onze vrede, Hij die met Zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen.
Zo bracht Hij vrede.  Efeziërs 2:14-15

Zondag 27 mei 2018 Samenkomst om 10:00 uur  Hans Luttik Locatie: Haemstede Barger VMBO Koediefslaan 73 Heemstede CONTACTGEGEVENS CONTACT  CONTACTFORMULIER CONTACTGEGEVENS

Rafaëlgemeenschap NEHEMIA
IBAN NL04 INGB 0000370585

Contactgegevens
Bezoekadres: Koediefslaan 73 te Heemstede
Email: info@rafael-nehemia.nl