© 2018 Rafaëlgemeente Nehemia

Rafaëlgemeente

Maandtekst

Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!

Romeinen 8:38,39
BGT

Zondag 22 april 2018 Gezamenlijke dienst om 10:00 uur  in Kennemer Sportcenter IJsbaanlaan 4a  in Haarlem ONS TEAM OVER ONS  WIE ZIJN WIJ ? ONS LOGO ONS TEAM SAMENKOMST