© 2017 Rafaëlgemeente Nehemia

Rafaëlgemeente Locatie: Haemstede Barger VMBO Koediefslaan 73 Heemstede

Maandtekst
God geeft Zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept,
zal worden gered.’
Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord?
En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt?
En hoe kan iemand verkondigen als hij
niet is uitgezonden?
Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij
die goed nieuws verkondigen.’  Rom.10:12b-15

Zondag 15 oktober 2017 Samenkomst 10:00 uur  Jan Oosterom ONS TEAM OVER ONS  WIE ZIJN WIJ ? ONS LOGO ONS TEAM SAMENKOMST