Rafaëlgemeente

Maandtekst

Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.  
Lucas 24:46,48

Zondag 12 mei 2019  10:00 uur  Els Bogema Locatie: Haemstede Barger VMBO Koediefslaan 73 Heemstede


Datum

Spreker

Onderwerp


14 april 2019

Gerard van Rooij

Identiteit in Christus


24 maart 2019

Jan Oosterom

Bazuinenfeest


24 februari 2019

Hans Luttik

Psalm 23


17 februari 2019

Peter de Jong

Volharden


10 februari 2019

Yvonne Elbers

Discipelschap 3


20 januari 2019

Albert

Jeremia 33


13 januari 2019

Yvonne Elbers

Discipelschap 2


16 december 2018

Co Kempeneers

Wat doe je met een onheilsboodschap?


25 november 2018

Jan Oosterom

Waarom konden wij het niet - Ongeloof


18 november 2018

Yvonne Elbers

Heilige Geest


11 november 2018

Benaja de Feijter

Loofhuttenfeest


28 oktober 2018

Yvonne Elbers

Bidden in Jezus Naam


14 oktober 2018

Peter de Jong

Wijzen en verstandigen

MEDIA  FOTOALBUM PREKEN 20190324 JOosterom.mp3 20190120 Albert.mp3 20190113 YElbers.mp3 20190210 YElbers.mp3 20181125 JOosterom.mp3 20181014 PdeJong.mp3 20181028 YElbers.mp3 20181111 BdeFeijter.mp3 20181118 YElbers.mp3 20181216 CKempeneers.mp3 20190224 HLuttik.mp3 20190217 PdeJong.mp3 20190414 GvRooij.mp3

© 2019 Rafaëlgemeente Nehemia