Rafaëlgemeente

Maandtekst

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven, en Mijn plannen jullie plannen.

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
zo geldt dit ook voor het Woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.     Jesaja 55:9-11Locatie:
Haemstede Barger VMBO
Koediefslaan 73
Heemstede


OVER ONS  WIE ZIJN WIJ ? ONS TEAM ONS LOGO SAMENKOMST


SAMENKOMST

Op zondag komen wij om 10.00 uur bij elkaar. Het doel is opgebouwd te worden door de aanwezigheid van God. Door middel van woorden, muziek, stilte en gebed wil God zelf tot mensen spreken. God wil wonen in én een relatie hebben met de mens.

De samenkomst heeft vaste onderdelen, maar elke dienst is weer anders.
Er is altijd iemand verantwoordelijk voor de bijeenkomst.
Onderdelen van de bijeenkomst kunnen zijn:


Een paar keer per jaar organiseren wij een In His Presence avond, in plaats van de ochtend samenkomst. Deze avond zetten wij apart om in de aanwezigheid van God te zijn en om naar Hem te luisteren. Tijdens de avond is er muziek, momenten van stilte, worden er Bijbelteksten voorgelezen en genieten wij van kunst en kleur.

In de Bijbel staat:

‘Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij: een lied, een

onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan.

Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.’ 1 Corinthiërs 14:26 (NBV)


Vooraf om 17.30 uur genieten wij met elkaar van een warme maaltijd. Iedereen is welkom. We leren elkaar kennen tijdens het eten en dat geeft veiligheid en vrijheid om daarna deel te nemen aan de ‘ieder heeft iets’ bijeenkomst die om 18.30 uur begint.
ACTIVITEITEN


Aanbiddingsteam

Aanbidden is erkennen wie God is, zeggen en zingen hoe groot Hij is, machtig en
liefdevol.

Aanbidden is zitten aan de voeten van Jezus en genieten.

Aanbidden is jezelf overgeven aan God, komen zoals je bent.


Nehemia wil een gemeente zijn van lofprijzing en aanbidding.

Waar je mag zijn wie je bent en waar je mag groeien in aanbidding zodat je meer en meer op Hem gaat lijken.

Wij ervaren dat Hij rust geeft, je bemoedigt en ondersteunt.


Naast drie aanbiddingsleiders maken we ook gebruik van gast-aanbiddingsleiders. Ondanks een klein aanbiddingsteam groeit de gemeente in aanbidding, het hangt niet af van wat er op het podium gebeurt, maar wat er in je hart gebeurt. Er is vrijheid en ruimte.
Er wordt op een creatieve manier omgegaan met eigen muzikanten, gastmuzikanten en digitale middelen.
Naast de aanbiddingsleiders zijn er geluidstechnici en laptop-beamer bedieners.

Ons doel is om Jezus te vinden door aanbidding.© 2021 Rafaëlgemeente Nehemia