© 2018 Rafaëlgemeente Nehemia

Rafaëlgemeente

Maandtekst

Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!

Romeinen 8:38,39
BGT

Zondag 22 april 2018 Gezamenlijke dienst om 10:00 uur  in Kennemer Sportcenter IJsbaanlaan 4a  in Haarlem


WELKOM


Welkom bij de Rafaëlgemeente NEHEMIA in Heemstede.
Wij komen elke zondag bij elkaar in een samenkomst van lofprijs, aanbidding en prediking uit het Woord van God, de Bijbel.
Wij nodigen u van harte uit om in alle aspecten van de samenkomst deel uit te maken van onze familie, en hopen dat u zich thuis voelt.

U bent van harte welkom!

NIEUWS

Zondag 22 april 2018

om 10:00 uur
Gezamenlijke dienst
in de sporthal Kennemer Sportcenter IJsbaanlaan 4a in Haarlem
georganiseerd door Geloven in de Stad