Rafaëlgemeente

Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.  Efeze 3: 16-18

Zondag 16 juni 2019 Samenkomst om 10:00 uur  Daniël Koper Locatie: Haemstede Barger VMBO Koediefslaan 73 Heemstede


WELKOM


Welkom bij de Rafaëlgemeente NEHEMIA in Heemstede.
Wij komen elke zondag bij elkaar in een samenkomst van lofprijs, aanbidding en prediking uit het Woord van God, de Bijbel.
Wij nodigen u van harte uit om in alle aspecten van de samenkomst deel uit te maken van onze familie, en hopen dat u zich thuis voelt.

U bent van harte welkom!

NIEUWS

© 2019 Rafaëlgemeente Nehemia

Zondag 16 juni 2019
Samenkomst
om 10:00 uur
Samenkomst
Spreker: Daniël Koper

Zondag 23 juni 2019
Samenkomst
om 10:00 uur
Spreeksters: Frowenie Abraha en Yvonne Elbers
Thema: Vluchtelingen / Open Doors