Welkom bij Rafaëlgemeente Nehemia

© 2018 Rafaëlgemeente Nehemia

Rafaëlgemeente

Maandtekst

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven.
En er is geen onderscheid.
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.  

Romeinen 3:22-24

Zondag 12 augustus 2018  Samenkomst 10:00 uur Locatie: Haemstede Barger VMBO Koediefslaan 73 Heemstede


WELKOM


Welkom bij de Rafaëlgemeente NEHEMIA in Heemstede.
Wij komen elke zondag bij elkaar in een samenkomst van lofprijs, aanbidding en prediking uit het Woord van God, de Bijbel.
Wij nodigen u van harte uit om in alle aspecten van de samenkomst deel uit te maken van onze familie, en hopen dat u zich thuis voelt.

U bent van harte welkom!

NIEUWS

Zondag 12 augustus 2018
Samenkomst
om 10:00 uur

o.l.v. Rob en Yvonne Elbers

Zondag 19 augustus 2018
Vanwege de zomervakantie
Geen samenkomst