Rafaëlgemeente

Maandtekst


God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door Zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem zullen worden gered en niet veroor-deeld. Wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in Hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft
opgewekt:
 Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille
van onze rechtvaardiging.  
NBV 
Rom.5:8,9  en Rom.4:24b,25
AGENDA
Locatie:
Haemstede Barger VMBO
Koediefslaan 73
HeemstedeWELKOM


Welkom bij de Rafaëlgemeente NEHEMIA in Heemstede.
Wij komen elke zondag bij elkaar in een samenkomst van lofprijs, aanbidding en prediking uit het Woord van God, de Bijbel.
Wij nodigen u van harte uit om in alle aspecten van de samenkomst deel uit te maken van onze familie, en hopen dat u zich thuis voelt.

U bent van harte welkom!

NIEUWS

© 2020 Rafaëlgemeente Nehemia

Ga voor de opnames van onze samenkomsten naar MEDIA/PREKEN

Voor het wel of niet doorgaan van
de samenkomsten raadpleegt u
onze agenda